0
كارشناسي سكه چکشی تاریخی
باسلام
اساتيد محترم لطف كنيد دوره و اصالت سكه تاریخی در عکس را مشخص كنيد
درصورت اصالت داشتن درجه کمیابی آن را مشخص نمایید.
ممنونم از همكاريتون

ویرایش شده