0
پولک ضرب نشده
با سلام خدمت اساتید محترم سایت سوال و پاسخ کارشناسی سکه ..یک پولک ضرب نشده از تو یک مشت سکه قدیمی نظرم رو جلب کرد و احتمالا فک میکنم پولک هست هردوطرف پولک چون صاف هست دست هرکی بوده حرف انگیلیسی چن کلمه روش هک کرده ولی دنده دنده ای دورسکه قشنگ واضح مثل یک سکه بانکی نو معلومه و وزنش هم حدود ۴:۷ هست خاستم نظر کارشناسا ن و اساتید مخترم رو در مورد این پولک بدانم که ایا پولک ضرب نشده هست و اگه هست مال چه سکه ای و ایا ارزش نگهداشتن دارد ممنون ازهمه اساتید سوال پاسخ راهنمای سکه