1
مشخصات و اصالت سکه 5 پهلوی نقره
درود به همگی، لطفا مشخصات و اصالت این نوع سکه را بفرمایید. کاتالوگ این نوع سکه در سایت پیدا نکردم. متشکرم.