0
تاریخ سکه چکشی
باسلام
این سکه مال چه تاریخی است و ارزش دارد؟
باتشکر