دوره و جنس سکه تاریخی چکشی
باسلام
سکه ماله چه دوره ای هست ؟ و جنس اون چیه
باتشکر