0
ارزش سکه رضا ۵۰ دیناری ۱۳۱۶ رضا شاه
سلام خدمت اساتید گرامی
بنده مشتاقم که بدانم ارزش این سکه رضا ۵۰ دیناری ۱۳۱۶ رضا شاه چقدر است؟
و آیا ارزش کلکسیونی دارد یا نه؟