قیمت سکه 2 قران محمد علی
باسلام
با توجه به جای لحیم کاری قیمت این سکه 2 قران چقدر است ؟
باتشکر