0
تعیین قیمت سکه
دو سکه قدیمی یکی قسطنطنیه و دیگری احمدشاه از مادربزرگم دارم به وزن تقریبی 7.2 و 7 گرم . برای ارزش گذاری آنها باید به کجا مراجعه کنم ؟