0
سکه ۵۰۰ تومنی اروردار بدون تاریخ
ارزش سکه ۵۰۰ تومنی اروردار بدون تاریخ چقدر است؟