0
اصالت سکه 50 دینار ناصرالدین شاه قاجار
با سلام خواستم اصالت سکه ای که عکسش هست را بررسی کنید.