3
سکه و مدال پروف (Proof coins)
واژه پروف مربوط ب روش ساخت و پرداخت (Finish) یک مدال یا سکه است و ارتباطی ب گرید یا شرایط آن ندارد. اصولا قالب مدال‌ها و سکه‌های پروف با دقت بسیار بالایی طراحی و پرداخت (دستی و با مواد شیمیایی خاص) می‌شود ک نتیجه‌ی آن یک قالب ضرب اولیه با دقت جزئیات بسیار بالا با سطح آینه‌ای (mirror like) است. پولک این نوع مدال‌ها نیز ب نحو بسیار خاصی پولیش و پرداخت می‌شود. مدال‌های پروف ب دلیل دو یا چند ضرب بودن (double striks) از کیفیت ضرب بسیار بالایی برخوردارند و تمام عملیات قرار گرفتن در دستگاه پرس و خروج از آن ب طور دستی انجام می‌شود و پس از ضرب ب طور دستی مورد ارزیابی و بازرسی قرار می‌گیرند و همین مهم موجب می‌شود ک تعداد ضرب در ساعت پایین باشد (نسبت ب UNC). مطابق تعریف موسسه NGC: سکه پروف سکه‌ای است ک از جزئیات ضرب بسیار بالایی برخوردار است و دارای سطح درخشان و آینه‌ای است ک این ویژگی ب واسطه‌ی دو ضرب بودن فرآیند ضرب، پولیش خاص و دستی پولک انجام می‌پذیرد. با توجه ب موارد گفته شدن این نوع مدال‌ها و سکه‌ها در تعداد کم تولید می‌شوند و پس از تولید در پکیج خاص و همراه با گواهینامه ب بازار عرضه می‌شوند و قیمت این نوع مدال‌ها ب مراتب بالاتر از مدال‌های UNC می‌باشد. حال سوالی ک مطرح است این است ک ۱) آیا لزوما سطح آینه‌ای یک مدال و جزییات ضرب بالا می‌تواند معیاری برای پروف بودن آن باشد؟ ۲) آیا یک سکه یا مدال پروف ک دارای سطح غیرآینه‌ای است و از درخشش و جلای کافی برخوردار نباشد غیرپروف است؟ ۳) آیا این اصطلاح بازاری ک معتقدند پروف یعنی قالب برنزی اولیه برای ضرب مدال‌های طلا مورد تایید شما نیز می‌باشد؟ در پایان تاکید می‌گردد ک برای طبقه‌بندی گرید این نوع مدال‌ها و سکه‌ها از اختصار PF یا PR استفاده می‌شود و اختلاف پرداخت سطح زمینه با تصویر اصلی مدال ب عنوان CAMEO CONTRAST معرفی می‌شود.
جناب آقای ادیب با سپاس از بذل توجه شما؛ اما در سوال تاکید بر دو مهم شده است : نخست سطح آینه‌ای و دوم جزئیات ضرب بالا؛ لذا موضوع مورد طرح لزوما سطح آینه‌ای مدال یا سکه نبوده است؛ بنده مدال‌های طلا از دوره پهلوی دوم دیده‌ام ک در خیلی از منابع معتبر بین‌المللی از سطح آینه‌ای و جزئیات ضرب بسیار بسیار بالایی برخوردار بوده‌اند و در درجه PR طبقه بندی شده‌اند و این در حالی است ک شاید تصور خیلی از دوستان این باشد ک از آن نوع مدال‌ها صرفا نوع UNC موجود است و نوع پروفی موجود نخواهد بود؛ با تشکر.