2
مدال ناصری
باسلام و عرض ادب
لطفا درباره مدال پیوست کمی اطلاعات میخواستم
اصالت و مناسبت ضرب
سپاس