0
موزه اسکناس
سلام دوستان گرامی .
موزه ای در تهران میشناسید که نمونه ای اسکناس ۱۰۰۰ تومان ناصرالدین شاه قاجار را داشته باشند. عکس های بسیاری در فضای مجازی مشاهده کردم ولی تا به حال از نزدیک ندیدم