1
سکه 1 کرون
باسلام
این سکه مال چه زمانی است؟ و قیمتش چقدر است؟
باتشکر