0
دانستن تاریخ سکه
سلام
بنده یک سکه قدیمی دارم که میخواهم بدانم مال چه تاریخی است و اینکه ارزش دارد؟
باتشکر

ویرایش شده