0
فلوس
سلام . ببخشید سکه زیر حدودا مربوط به کدام دوره هست؟
ضخیم میباشد
با تشکر