0
سکه لیبرتی
سلام خواستم بدونم سکه لیبرتی ۱۹۹۳
Half dollar چقدر ارزش داره
و اینکه جنسش چیه؟
ممنون