2
مدال یادبود افتتاح آب تهران
باسلام
قیمت این مدال یادبود افتتاح آب تهران 1334 چند است آیا سکه اصل میباشد؟
باتشکر