بازگشت
سه مدال عبدالناصر
قیمت این سه مدال عبدالناصر چند هست هر کدام جداگانه؟
سلام
هر کی از علاقه مندان و کارشناسان سایت حتی مدیر سایت جناب موسوی از اظهار نظر دریغ نکنند اگر تنها قیمت یکی از مدالها را می دانید از پاسخ دریغ نفرمایید