0
سه مدال عبدالناصر
قیمت این سه مدال عبدالناصر چند هست هر کدام جداگانه؟
سلام
هر کی از علاقه مندان و کارشناسان سایت حتی مدیر سایت جناب موسوی از اظهار نظر دریغ نکنند اگر تنها قیمت یکی از مدالها را می دانید از پاسخ دریغ نفرمایید
سوال کردم که جواب دهید یک هفته گذشته هیچ جوابی ندادید