0
قیمت سکه های من
سکه ۵۰ دینار برنزی ۲۵۳۶ بیست عدد دارم
سکه۲ ریالی ۱۳۵۴ ۱۳۵۰ و ۲۵۳۶ نقره ای
کوارتر دلار ۱۹۶۷ نقره ای و چندین سکه دیگه کجا و حدودا چه قیمت میتونم بفروشم
سکه های ۱۰۰ تومانی رایج ایا ارزش بیشتری از قیمت ۱۰۰ تومن دارند