0
ربع پهلوی
با سلام خدمت دوستان
بنظر شما سکه تصویر پیوست اصل می‌باشد یا تقلبی؟