0
سکه 1 دلار 1882
باسلام
اصالت و قیمت و کیفیت سکه 1 دلاری 1882 پیوست را میخواستم؟
باتشکر