0
ارزشگذاری سکه های قدیمی من
با سلام تعدادی سکه قدیمی دارم ایرانی و خارجی. میخوام ارزگذاریشون کنم ولی توی سایت یا موجود نبودن یا فاقد قیمت بودن