0
یک پهلوی خطی ضرب ۱۳۲۳
لطفا در خصوص اصالت سکه تصویر پیوست اظهار نظر بفرمایید؛
سپاس‌گزارم.
ضمن تشکر از دوستانی ک پاسخ دادند، خواهشمندم مدیریت و کارشناسان سایت و هم‌چنین سایر دوستان نیز اظهار نظر بفرمایند؛ سپاس.