0
کارشناسی ۲ ریالی ۱۳۳۱ ۲ بزرگ
سلام خواستم ارزش ۲ ریال مصدقی ۱۳۳۱ ۲ بزرگ رو بدونم«دستک داشته»
ممنون میشم کسی پاسخ بده.