0
سکه 5000 دینار 1306 رضا شاه
سلام
لطفا قیمت سکه پنج هزار دینار رضا شاه ۱۳۰۶ را بفرمائید