0
مدال روسی
سلام لطفا ارزش و اصالت مدال را کارشناسی کنید