0
مدال پهلوی یادبود قیام ملی 28 مرداد
با خسته نباشید، خواهشمند است،
- اصالت مدال
- توضیحات تکمیلی
- قیمت
را مشخص فرمایید.