0
اسکناس ۱۰ و ۲۰ تومانی
با سلام لطفا قیمت این اسکناس ها را مشخص کنید