0
تشخيص دوره تاریخی سكه
با سلام
دوستاني كه اطلاع دارند اين سكه براي چه دوره تاريخي ای هستش بفرمايند لطفا.