0
تشخيص دوره سكه
با سلام
دوستاني كه اطلاع دارند اين سكه براي چه دوره ای هستش بفرمايند لطفا.