1
نحوه گرفتن عکس با کیفیت ازسکه
علیرغم تلاش برای عکس گرفتن از سکه ولی نه اسکن کردن و نه عکس با دوربین متاسفانه آن کیفیت لازم را نتوانستم برای عکس ازسکه ها داشته باشم لطفا اساتید محترم از نظر دادن دریغ نکنید