0
سکه 1 دلار 1886 مورگان لیبرتی
باسلام
کارشناسان عزیز محبت کرده و اصالت سکه را مشخص بفرمایید.
تشکر