0
این مدال مال چی هست
سلام
این مدال را یکی از دوستان به من هدیه داده ایا ضرب یک هست و مدال است یا نشان کلاه یا نشان سینه