0
ارور گردش یک ریالی ۴۹
سلام بر اساتید گرامی
همانگونه که در عکس مشخص است سکه یک ریالی سال ۱۳۴۹ دارای ارور گردش ۲۷۰ درجه می‌باشد البته ضمن اینکه گردش از سمت خود شیر اگر حساب کنیم وگرنه اگر سکه را به سمت راست بچرخانیم البته نود درجه محسوب میشود.
لطفا در مورد زاویه راهنمای فرموده و نظر در مورد کیفیت و کمیت و قیمت بفرماید .
با سپاس