3
تعیین اصالت مدال سرز فرح
باسلام خدمت اساتید محترم
باتوجه به تعداد بسیار زیاد جعل از این مدال لطفا بفرمایید مدال سرزفرح پیوست اصل میباشد یا خیر
سپاس