1
تعیین اصالت و دوره‌ی سکه‌ی اشکانی
با سلام
آیا این سکه دارای اصالت هست؟ مربوط به کدام دوره و پادشاه هست؟
جنس سکه مفرغ یا برنز هست و کمی پلیته سبز رنگ روی سکه دیده میشود.