2
سکه 5 مثقالی نادرشاه
باسلام
لطفا بفرمایید آیا سکه پیوست اصالت دارد؟
سپاس