کیفیت و قیمت پانصد دیناری ۱۳۳۲
درود بر دوستان میخواستم درباره کیفیت و قیمت پانصد دیناری ۱۳۳۲ سوال بکنم