0
کیفیت و قیمت پانصد دیناری 1331
درود بر دوستان درباره کیفیت و قیمت پانصد دیناری ۱۳۳۱ سوال داشتم