1
سکه صفوی
با سلام .
اصالت سکه سلطان حسین صفوی ضرب تبریز رو می خواستم ؟
با تشکر از کارشناسان .