0
سکه یک سنتی 1971D آمریکا
با سلام
بنده یک سکه یک سنتی 1971D دارم آیا ارزش داره یا نه؟