0
قیمت مدال آویز طلا پیک پنگ بانکی au مسابقات کرمان
این مدال آویز ، دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد.

مشخصات مدال

جنس: برنز (رنگ طلا)
وزن: 27 گرم
قطر: 38 میلیمتر
روی مدال

بازی پینگ پنگ
پشت مدال

شیر و خورشید و تاج
سازمان تربیت بدنی ایران
اداره کل تربیت بدنی
استان کرمان
برگ زیتون