0
ارزش سكه خارجی گوشواره شده
باسلام
اين دو تا سكه رو برداشتن گوشواره كردن خيلي از ارزشش كم ميشه؟
ممنون