0
۲۰ ریال پهلوی دوم
با سلام؛ براساس تصویر پیوست خط ممتد موجود بر روی سکه ارور یا گرفتگی قالب محسوب می‌شود؟ تاثیر آن بر قیمت سکه به چه میزان است؟ لطفا در خصوص قیمت نهایی این سکه ابراز نظر بفرمایید.