1
سکه پنهجزاری طلای احمدشاه ۱۳۳۴
با سلام خدمت جناب موسوی.
شما در کتاب خود "سکه های طلای ماشینی ایران"، دو واریته را برای پنجهزار دینار طلای تصویری ۱۳۳۴ احمدشاه ذکر کرده اید: نمونه ساده و نمونه دارای شکستگی قالب روی تاریخ. اما در مورد سال ۱۳۳۴، سخنی از نمونه یقه دار نشده است. با توجه به اینکه شخصا نمونه یقه دار ۱۳۳۴ را دیده ام، می خواستم ازتون بپرسم که آیا این نمونه دارای ارزش افزوده نسبت به گونه بی یقه است یا نه؟ و اگر پاسخ مثبت است، اختلاف قیمت یقه دار و بی یقه چقدر است؟
با تشکر.