1
تون سکه
سلام .
برایم سوال شده آیا تون دادن به سکه کیفیت سکه رو پایین می آورد یا به قیمت آن می افزاید .
مثلاً در عکس بالا ، تخم مرغ آب پز رو با چنگال له کردم و در ظرف در دار همراه با سکه ۱۰ تا ۱۵ دقیقه ماند نتیجه همانند عکس شد .