0
سکه 10 ریالی 1365 پشت سکه ارور ضرب مکرر
سلام
این سکه حدودا چقدر ارزش دارد؟ درضمن سکه درقسمتی گود شده که نمیدونم موقع ضرب بوده یا بعدا حادث شده است.
باتشکر از سایت و پاسخ دهندگان سایت