2
ارزش سکه موهای افشان LIBERTY 1796 آمریکا
باسلام
ارزش سکه LIBERTY موهای افشان برای سال 1796 رو میخواستم‌ بدونم.
و اینکه این عکسی که میفرستم اصل هست یا تقلبی؟