0
سکه 50 دینار برنز 1316
باسلام.
این سکه ارور قالب هست یا تشتک. ارزش دارد یاخیر؟ باتشکر
البته خطوط روی سکه با مواد جلا دهنده بوده و یک سکه شبیه همین زنگار گرفته هست که پیوست میشود.. هر دوطرف سکه ها محو هستند